info@fortekinderopvang.nl | 0251 - 658 058

OC Limmen

De Oudercommissies (OC) vertegenwoordigen de belangen van de kinderen en hun ouders/verzorgers. Elke vestiging van Forte Kinderopvang heeft een OC. De OC komt zelfstandig, of in overleg met ouders, met voorstellen en ideeën rondom de opvang. Op organisatieniveau worden de commissies vertegenwoordigd door de Centrale Oudercommissie.


Even voorstellen

Wanneer je mee wilt denken over het reilen en zeilen van een kinderdagverblijf, naschoolse opvang en peuteropvang, meldt je dan aan via oc.limmen@fortekinderopvang.nl. Wij streven ernaar om minimaal drie keer per jaar bij elkaar te komen - of wanneer nodig als Forte ons om advies vraagt. Wanneer je deelneemt in de Centrale Oudercommissie (COC) dan komen naast de drie avonden per jaar er nog minimaal twee bij. 

De leden van de OC Limmen: 


Vergaderingen en agenda

De notulen van de OC vergaderingen worden via de Nieuwsbrief gecommuniceerd, zijn op te vragen bij de voorzitter van de bewuste Oudercommissie, via e-mail: oc.limmen@fortekinderopvang.nl of bij Forte Kinderopvang via susangoudsblom@fortekinderopvang.nl


Wordt u ook lid?

Voor de oudercommissies zijn wij altijd op zoek naar nieuwe leden! Naast het feit dat u inspraak heeft in de kwaliteitsverbetering rondom de kinderopvang, biedt het lidmaatschap van de OC meer voordelen. Zo heeft u regelmatig een gezellige bijeenkomst met andere ouders. U bent meer betrokken bij de opvang van uw kind en goed op de hoogte van de kwaliteit en inhoud van de kinderopvang van Forte. Ook krijgt u meer inzicht in de wet- en regelgeving rondom de kinderopvang en in beleidszaken en protocollen. Als dank ontvangt u bovendien elk jaar een extra dag opvang per kind.

We zoeken nog leden vanuit de volgende vestigingen: KDV Eigen Wijs, BSO Het Avontuur en BSO Hogeweg.

Aanmelden kan via het inschrijfformulier.  Ook kunt u contact opnemen met de voorzitter van de bewuste Oudercommissie. 

Contact

Bel 0251 - 658 058 of stel uw vraag via e-mail.

Naar contact