info@fortekinderopvang.nl | 0251 - 658 058

OC Graft - De Rijp

De Oudercommissies (OC) vertegenwoordigen de belangen van de kinderen en hun ouders/verzorgers. Elke vestiging van Forte Kinderopvang heeft een OC. De OC komt zelfstandig, of in overleg met ouders, met voorstellen en ideeën rondom de opvang. Op organisatieniveau worden de commissies vertegenwoordigd door de Centrale Oudercommissie.

Even voorstellen

Misschien wist je als lezer nog niet van ons bestaan af, maar daar wordt nu verandering in gebracht! Als OC hebben wij namens de ouders adviesrecht, dit houdt in dat wij gevraagd en ongevraagd advies mogen en moeten geven over het bestaande en nieuwe beleid van de kinderopvang. Dit kan zijn op thema's zoals: voeding, openingstijden, activiteiten met de kinderen en tarieven. Zo hebben we begin april 2015 op verzoek van Forte advies uitgebracht over het Voedingsprotocol Kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang. We streven ernaar om minimaal 4x per jaar bijeen te komen, daarnaast hebben we via de moderne communicatiemiddelen doorlopend contact met elkaar.

Mocht je als ouder een vraag of opmerking hebben met betrekking tot de kinderopvang, dan kan je deze het beste direct bespreken met de pedagogisch medewerkers en/of de vestigingsmanager. Er kunnen ook redenen zijn waardoor je je vraag of opmerking liever via de OC stelt. In dat geval kan je ons direct aanspreken wanneer je ons ziet of anders een mail sturen naar: oc.derijp@fortekinderopvang.nl. 

OC De Rijp bestaat uit:

De OC stelt zich hier voor!

Via de Nieuwsbrief van Forte Kinderopvang wordt u op de hoogte gehouden van alle zaken omtrent de OC. Ook bent u welkom bij vergaderingen van de OC. 

Vergaderingen en agenda

De notulen van de OC vergaderingen worden via de Nieuwsbrief gecommuniceerd, of zijn op te vragen bij de voorzitter van de bewuste Oudercommissie, bij Forte Kinderopvang via susangoudsblom@fortekinderopvang.nl.

Wordt u ook lid?

Voor de oudercommissies zijn wij altijd op zoek naar nieuwe leden! Naast het feit dat u inspraak heeft in de kwaliteitsverbetering rondom de kinderopvang, biedt het lidmaatschap van de OC meer voordelen. Zo heeft u regelmatig een gezellige bijeenkomst met andere ouders. U bent meer betrokken bij de opvang van uw kind en goed op de hoogte van de kwaliteit en inhoud van de kinderopvang van Forte. Ook krijgt u meer inzicht in de wet- en regelgeving rondom de kinderopvang en in beleidszaken en protocollen. Als dank ontvangt u bovendien elk jaar een extra dag opvang per kind.

We zoeken nog leden vanuit de volgende vestiging(en): POV De Pauw.

Aanmelden kan via het inschrijfformulier.  Ook kunt u contact opnemen met de voorzitter van de bewuste Oudercommissie. 

Contact

Bel 0251 - 658 058 of stel uw vraag via e-mail.

Naar contact