info@fortekinderopvang.nl | 0251 - 658 058

OC De Beemster

De Oudercommissies (OC) vertegenwoordigen de belangen van de kinderen en hun ouders/verzorgers. Elke vestiging van Forte Kinderopvang heeft een OC. De OC komt zelfstandig, of in overleg met ouders, met voorstellen en ideeën rondom de opvang. Op organisatieniveau worden de commissies vertegenwoordigd door de Centrale Oudercommissie.

Via de Nieuwsbrief van Forte Kinderopvang wordt u op de hoogte gehouden van alle zaken omtrent de OC. Ook bent u welkom bij vergaderingen van de OC. Wanneer u vragen en/of opmerkingen heeft, kunt u de leden van de oudercommissie altijd aanspreken of mailen. Via de centrale contactpersoon van Forte Kinderopvang kunt u tevens informatie opvragen per mail naar susangoudsblom@fortekinderopvang.nl.

Even voorstellen

De leden van de Oudercommissie de Beemster:

BSO & POV De Boomhut (stuur een e-mail)

KDV De Boomhut (stuur een e-mail)

KDV Ootje Tontel (stuur een e-mail)

BSO & POV De Speelhut (stuur een e-mail)


Nieuwe leden gezocht!

De Wet kinderopvang geeft ouders het recht de kinderopvang te beïnvloeden op belangrijke beleidsonderwerpen. Voor de locaties van Forte De Beemster zoeken we nog ouders voor de oudercommissie vanuit KDV Ootje Tontel, BSO en Peuteropvang de Speelhut. 

Heeft u een kind dat gebruik maakt van een van deze drie opvangmogelijkheden en wilt u met ons meepraten, meld u dan aan voor de vrijwillige functie van

OUDERCOMMISSIELID m/v

Oudercommissieleden praten met elkaar over o.a. het pedagogisch beleidsplan, de prijs van de opvang, het aanpassen van de openingstijden, de herinrichting van de buitenspeelruimte, de omgang van de pedagogisch medewerkers met ouders, en hoe er met klachten wordt omgegaan door de organisatie.

De oudercommissie:
- overlegt met de vestigingsmanager
- adviseert gevraagd en ongevraagd de vestigingsmanager
- bevordert goede en heldere informatie aan ouders
- bevordert de betrokkenheid van ouders bij het kindcentrum
- fungeert als aanspreekpunt voor ouders met klachten en informeert hen zo nodig over de klachtenprocedure

Wij zoeken ouders die:
- mee willen praten en beslissen
- de kwaliteit van de kinderopvang positief willen beïnvloeden
- willen samenwerken met andere ouders in de oudercommissie
- hun (professionele) deskundigheid willen inzetten voor ons kindercentrum
- minimaal twee jaar lid van de oudercommissie willen zijn

Wij vergaderen ongeveer 4-5 x per jaar en houden de emailbox voor de oudercommissie bij.

Mocht u geinteresseerd zijn, maar graag eerst wat meer informatie willen, kunt u altijd de vestigingsmanager of een van de ouders van de oudercommissie aanspreken. Een keer op proef meevergaderen kan ook altijd! 

Aanmelden?

Bent u geïnteresseerd? Aanmelden kan via het inschrijfformulier.  Ook kunt u contact opnemen met de voorzitter van de bewuste Oudercommissie.

Contact

Bel 0251 - 658 058 of stel uw vraag via e-mail.

Naar contact