info@fortekinderopvang.nl | 0251 - 658 058

Centrale Oudercommissie

De Wet Kinderopvang bepaalt dat elk kindercentrum een oudercommissie moet hebben, welke adviesrecht heeft over een aantal onderwerpen die in de Wet worden benoemd. Forte Kinderopvang voldoet aan deze verplichtingen, aangezien alle locaties een oudercommissie hebben of daartoe in staat worden gesteld. Daarnaast kent Forte Kinderopvang een Centrale Oudercommissie (COC) die de belangen van ouders op organisatieniveau behartigt. De Centrale Oudercommissie is samengesteld uit een afvaardiging van elke oudercommissie. 

Het doel van de Centrale Oudercommissie is de belangen van kinderen en ouders te behartigen binnen de doelstelling van Forte Kinderopvang en de ouders te vertegenwoordigen. De COC bestaat op dit moment uit:

Voor gedetailleerde informatie verwijzen we naar het reglement van de Centrale Oudercommissie. U kunt dit opvragen bij het Centraal Bureau, telefoonnummer 0251-658 058. Heeft u vragen of ideeën voor de Centrale Oudercommissie, stuur dan een mail naar: coc@fortekinderopvang.nl.

Vergaderingen

De vergaderingen van de Centrale Oudercommissie zijn toegankelijk voor alle Oudercommissieleden. 

Locatie: Centraal Bureau, Verlegde Overtoom 24, Castricum. 

 

 

Contact

Bel 0251 - 658 058 of stel uw vraag via e-mail.

Naar contact