info@fortekinderopvang.nl | 0251 - 658 058

Centrale Oudercommissie

De Wet Kinderopvang bepaalt dat elk kindercentrum een oudercommissie moet hebben, welke adviesrecht heeft over een aantal onderwerpen die in de Wet worden benoemd. Forte Kinderopvang voldoet aan deze verplichtingen, aangezien alle locaties een oudercommissie hebben of daartoe in staat worden gesteld. Daarnaast kent Forte Kinderopvang een Centrale Oudercommissie (COC) die de belangen van ouders op organisatieniveau behartigt. De Centrale Oudercommissie is samengesteld uit een afvaardiging van elke oudercommissie. 

Het doel van de Centrale Oudercommissie is de belangen van kinderen en ouders te behartigen binnen de doelstelling van Forte Kinderopvang en de ouders te vertegenwoordigen. De COC bestaat op dit moment uit:

Voor gedetailleerde informatie verwijzen we naar het reglement van de Centrale Oudercommissie. U kunt dit opvragen bij het Centraal Bureau, telefoonnummer 0251-658 058.

Wordt u de nieuwe voorzitter van de Centrale Oudercommissie?

Naast nieuwe leden zoeken we voor onze centrale oudercommissie (COC) ook nog een betrokken voorzitter. Uiteraard moet de voorzitter wel lid zijn van één van de regio OC's. Vind u het leuk om hierover vrijblijvend van gedachten te wisselen met onze directeur Esther Zijl? Neem dan contact op via 06 330 525 54 of info@fortekinderopvang.nl.

Vergaderingen

De vergaderingen van de Centrale Oudercommissie zijn toegankelijk voor alle Oudercommissieleden. 

 

 

Contact

Bel 0251 - 658 058 of stel uw vraag via e-mail.

Naar contact