info@fortekinderopvang.nl | 0251 - 658 058

Over Forte

Forte Kinderopvang laat je groeien. Maar groeien doe je niet alleen. Daar heb je anderen voor nodig. Want samen weet en kun je meer. Wij werken elke dag samen met kinderen, hun ouders of opvoeders, het onderwijs en andere organisaties aan een basis voor het leven. Samen laten we kinderen volledig tot bloei komen. En als we dit bereiken, groeien we allemaal.

Forte Kinderopvang verzorgt sinds 1969 kinderopvang in Alkmaar, Bergen, De Beemster, Castricum, Egmond, Graft-De Rijp, Grootschermer, Heerhugowaard, Heiloo, Oterleek, Schoorl en Stompetoren. Forte Kinderopvang heeft ruim 350 deskundige en betrokken medewerkers in dienst. We vangen wekelijks ruim 2.600 kinderen op binnen kinderdagverblijvenbuitenschoolse opvang (BSO) en peuteropvang.

Forte trakteert!

We laten nieuwe klanten graag kennismaken met de kwaliteit van onze kinderopvang. Iedereen die een klant aanbrengt profiteert hiervan mee. Daarom krijgen aanbrenger én nieuwe klant van Forte een welkomstcadeau. Vraag naar het "Forte trakteert!" kaartje, of kijk op www.fortekinderopvang.nl/fortetrakteert

Altijd een vestiging in de buurt

Benieuwd welke vestiging van Forte Kinderopvang bij u in de buurt is?

Veiligheid en hygiëne

Voor Forte Kinderopvang is het vanzelfsprekend dat wordt voldaan aan alle wet- en regelgeving binnen de kinderopvang. Onze opvang voldoet dan ook aan de allerhoogste kwaliteitsnormen. 

Kwaliteit

Alle vestigingen voldoen aan de Wet Kinderopvang, de eisen van de GGD en het Forte Kwaliteitssysteem. Dat betekent dat Forte Kinderopvang intern de zaken goed op orde heeft, de klant centraal stelt en voortdurend werkt aan verbetering van de zorg- en dienstverlening. Forte Kinderopvang voldoet hiermee aan alle voorwaarden (en meer) om optimale zorg te kunnen leveren. 

VVE voor peuters

De vestigingen van Forte Kinderopvang werken met programma's die VVE gecertificeerd zijn. Voor- en Vroegschoolse Educatie is het werken volgens een vast dagritme waarbij spraak/taal-, reken- en sociaal/emotionele en motorische vaardigheden van het kind gestimuleerd worden. Uk & Puk is een VVE programma voor kinderen van 0 tot 4 jaar dat door Forte wordt gebruikt bij haar peuteropvang. Bij de Preschools in Castricum wordt gebruikt gemaakt van IPC. Binnen de programma's blijven kinderen het vertrekpunt: het stimuleert de ontwikkeling van jonge kinderen extra en maakt de overgang naar de basisschool makkelijker.

Dit alles wordt geobserveerd en bijgehouden met een registratiesysteem. Het programma werkt vanuit een drietal opvoedingsdoelen: de doelen van Riksen-Walraven, het pedagogisch kader kindercentra en de SLO doelen (dit zijn de kerndoelen die gelden voor het basisonderwijs). Hierdoor sluit de peuteropvang aan op elk gebruikt kleuterprogramma op de vervolgschool van het kind.

Op een VVE vestiging zitten kinderen met en zonder VVE indicatie. Kinderen met VVE indicatie worden door het consultatiebureau doorverwezen. Kinderen met een VVE indicatie gaan zoveel mogelijk 4 maal per week een dagdeel naar de peuteropvang. Kinderen zonder indicatie gaan minimaal 2 dagdelen per week.

Voedingsbeleid

Het voedingsbeleid van Forte Kinderopvang is erop gericht dat ieder kind voldoende en verantwoorde voedingsmiddelen krijgt. Het voedingsbeleid van Forte Kinderopvang is gebaseerd op de richtlijnen van het Voedingscentrum en aangepast aan de voedingsbehoefte per leeftijd. Maar voeding is meer dan alleen eten en drinken. Ook de momenten waarop de maaltijden worden aangeboden en de manier waarop we dit doen zijn opgenomen in de pedagogische visie van Forte Kinderopvang. Zo is er tijdens de eetmomenten oog voor de sociale omgang, worden er tafelmanieren geleerd en de kinderen gestimuleerd een goede en gezonde maaltijd te nuttigen.

Heeft u vragen over ons voedingsbeleid? Stel ze via ons contactformulier, of neem contact op met de vestiging of het Centraal Bureau: 0251-658058 of info@fortekinderopvang.nl

Bestuur en Raad van Toezicht

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht houdt volgens moderne governance principes toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie. De werkzaamheden en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten van Stichting Forte Kinderopvang. De Raad van Toezicht is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Kinderopvang (NVTK).

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur is belast met het besturen van Stichting Forte Kinderopvang. De werkzaamheden en bevoegdheden van de Raad van Bestuur zijn vastgelegd in de statuten van Stichting Forte Kinderopvang. De Raad van Bestuur bestaat uit mevrouw E. Zijl.

Uw mening

Door de frisse blik en ervaringen van ouders krijgt Forte beter inzicht in de verwachtingen en behoeftes die onder ouders en kinderen van Forte leeft. U kunt uw ideeën en mening op veel verschillende manieren geven: we horen ze graag!! 

Klachten en wensen

Wanneer er iets voor verbetering vatbaar is gaan we graag met u in gesprek. Zo kunnen we in goed overleg een oplossing zoeken of onze dienstverlening aanpassen. Indien dit niet leidt tot een bevredigende oplossing, dan kunt u een formele klacht indienen via onze medewerkers, per e-mail of via onze website www.fortekinderopvang.nl/uw-mening. Klik hier voor het klachtenreglement 'Ouder van Forte Kinderopvang'.

Indien de klacht niet met Forte Kinderopvang kan worden opgelost kunt u zich wenden tot het Klachtenloket Kinderopvang. Dit klachtenloket is verbonden aan De Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. U kunt ook direct een klacht indienen bij het Klachtenloket. ook kunt u terecht voor onafhankelijke en deskundige informatie en advies: kijk op www.klachtenloket-kinderopvang.nl of bel 0900-1877.

Op de site van het Klachtenloket Kinderopvang vindt u informatie voor ouders en ondernemers over de meest voorkomende onderwerpen die kunnen leiden tot klachten, zoals veiligheid, communicatie, contracten of kwaliteit. Het Klachtenloket kan telefonisch bemiddelen tussen de ouder en ondernemer of een onafhankelijke, externe mediator inschakelen.

Bereikbaarheid klachtenloket kinderopvang:
- Per e-mail: info@klachtenloket-kinderopvang.nl
- Telefonisch: 0900-1877
- Website: www.klachtenloket-kinderopvang.nl/

Wanneer de tussenkomst van het klachtenloket kinderopvang niet leidt tot een oplossing, kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.
- Per post: Postbus 90600, 2509 LP Den Haag
- Telefonisch: 070-3105310
- Via website: www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/kinderopvang-en-peuterspeelzalen/

Hier kunt u de folder van het klachtenloket kinderopvang downloaden. Hierin staat meer informatie over hoe u kunt handelen bij een klacht. 

Contact

Bel 0251 - 658 058 of stel uw vraag via e-mail.

Naar contact