info@fortekinderopvang.nl | 0251 - 658 058

De Sokkerwei en Forte Kinderopvang starten eerste Kindcentrum van Castricum

Met ingang van het nieuwe schooljaar wordt OBS De Sokkerwei een Kindcentrum: een plek waar kinderen van 0 – 12 jaar leren, spelen en zich ontwikkelen in de breedste zin van het woord. Opvang en onderwijs vanuit één visie, onder één dak en als één team met als doel het beste aanbod voor de ontwikkeling van kinderen. Naast dit vernieuwende aanbod start het Kindcentrum komend schooljaar met flexibele schooltijden en vakanties.

OBS De Sokkerwei (onderdeel van ISOB), Preschool De Sokkerwei en BSO De Boomhut, (beide onderdeel van Forte Kinderopvang) trekken bij aanvang van komend schooljaar nog intensiever samen op en creëren op die manier het eerste Kindcentrum van Castricum. Binnen een Kindcentrum krijgen kinderen onderwijs en opvang van kindprofessionals die samen een team vormen. Ook worden de activiteiten in een kindcentrum op elkaar afgestemd. Hierdoor voelen kinderen zich meer op hun gemak en kunnen zij zich beter ontwikkelen.

Uniek is dat het volledige aanbod van opvang, onderwijs, peuter- en welzijnsvoorzieningen wordt aangeboden aan kinderen van 0 tot 12 jaar oud. Dat betekent dat binnen het Kindcentrum ook de allerkleinste terecht kunnen. ‘Binnen het Kindcentrum staat het kind centraal waarbij onderwijs en opvang vloeiend in elkaar overloopt. Voor- en na school is er ruimte voor sport, spel en ontspanning en dat alles vanuit één plek; ideaal voor kinderen én ouders’, aldus Klaas Degen, directeur van OBS de Sokkerwei.

Toekomstgericht, individueel onderwijs

Binnen de gezamenlijke visie, die de basis vormt van het Kindcentrum, staat persoonlijk onderwijs centraal. De leerlingen krijgen onderwijs in kleine groepen en werken in hun eigen tempo en op hun eigen niveau met individuele (digitale) lesprogramma’s. Naast basisvaardigheden als schrijven, lezen en rekenen leren kinderen bijvoorbeeld ook samenwerken, problemen oplossen, kritiek geven en ontvangen. Dankzij de persoonlijke aanpak krijgt elk kind de aandacht die het verdient.

Flexibele schooltijden en vakanties

Als kers op de taart zorgt deze persoonlijke aanpak ook voor een fijne bijkomstigheid voor ouders en kinderen: het Kindcentrum start in het nieuwe schooljaar met flexibele schooltijden en vakanties. Binnen de wettelijke mogelijkheden wordt zoveel mogelijk keuzevrijheid gegeven bij het bepalen van vakanties en schooltijden. Dit is uniek in de regio Castricum en geeft jonge gezinnen de mogelijkheid om buiten de geijkte schoolvakantie periodes samen van vrije tijd te genieten.

Op 24 april vindt om 20.00 uur een voorlichtingsavond plaats bij OBS De Sokkerwei, Sokkerwei 4 te Castricum. Geïnteresseerde ouders die meer willen weten over de nieuwe vorm van onderwijs op deze school, zijn van harte uitgenodigd. Aanmelden kan via de website: www.sokkerwei.nl.

 

Contact

Bel 0251 - 658 058 of stel uw vraag via e-mail.

Naar contact