info@fortekinderopvang.nl | 0251 - 658 058

Veelgestelde vragen Peuteropvang

Onderstaand vindt u de meest gestelde vragen rondom de harmonisatie van peuterspeelzalen naar peuteropvang per 1 januari 2017. Staat uw vraag hier niet bij? Vraag het dan aan onze klantenservice: 0251-658058 of klantenservice@fortekinderopvang.nl. Wij doen ons uiterste best uw vraag zo snel mogelijk te beantwoorden. 

 

1. Wat houdt de harmonisatie van peuterspeelzalen in?

De overheid wil kinderdagverblijven en peuterspeelzalen meer op één lijn brengen (harmoniseren). Zowel de financiering, de kwaliteitseisen als het toezicht worden op elkaar afgestemd en onder één wettelijk kader gebracht. Gemeenten, uitvoerende organisaties en lokale partners moeten de komende jaren samen invulling gaan geven aan de harmonisatie.

2. Vanaf wanneer is deze wijziging ingegaan?

In onze gemeentes moeten per 1 januari 2017 alle peuterspeelzalen geharmoniseerd worden tot peuteropvang. Volgens landelijke wet- en regelgeving is echter de uiterste datum 1 januari 2018. Oorspronkelijk was dat 1 januari 2017. In uw gemeente is, net als in vele andere gemeenten, het proces van harmonisatie daardoor al eerder ingezet.

3. Wat is peuteropvang?

Peuteropvang is kortdurende, brede ontwikkelingsstimulering voor peuters van 2-4 jaar. Peuteropvang wordt ingevoerd zodat er een betere afstemming is tussen kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en basisonderwijs.

4. Wat verandert er voor mijn kind?

Voor uw kind verandert er niets. Uw kind blijft dezelfde pedagogisch medewerkers op de groep zien en de kinderen blijven werken met het VVE programma Uk & Puk, zoals ze al deden. De wijzigingen per 1 januari 2017 hebben vooral betrekking op de regels binnen de peuteropvang en de financiering.

5. Maar wat verandert er dan wel?

2016

Vanaf 1 januari 2017

Eén pedagogisch medewerker op 16 kinderen met een stagiaire en/of vrijwilliger.

 

Twee pedagogisch medewerkers op 16  kinderen, eventueel met ondersteuning van een stagiaire en/of een vrijwilliger.

Wisselende openingstijden

Alle peuteropvang groepen zijn 3,5 uur open (inclusief breng- en haaltijden) vanaf starttijd van de school in kwestie.

Wisselend aantal dagdelen of vaste combinaties van dagen

 • Iedere peuter heeft recht op 7 uur peuteropvang per week
 • Minimaal twee (gekoppelde) dagdelen van 3,5 uur.
 • Een derde dagdeel is mogelijk, mits de bezetting dit toe
  laat.
 • Voor de ouders die nu 1 dag afnemen komt er een overgangsregeling.

 

Alle locaties heten peuterspeelzaal (PSZ) of Voorschool.

Alle locaties heten Peuteropvang en vervolgens de naam

(bijvoorbeeld: Peuteropvang ’t Drempeltje).

 

6. Wat zijn de openingstijden van de peuteropvang?

Alle peuteropvang groepen zijn vanaf 1 januari 2017 (na de kerstvakantie) 3,5 uur open (inclusief breng- en haaltijden) vanaf 8.30-12.00 uur.

7. Wat kost peuteropvang?

U gaat een bedrag betalen dat afhankelijk is van uw inkomen. U krijgt een groot gedeelte hiervan terug via de kinderopvangtoeslag of gemeente. Dat betekent dat u netto per uur een stuk minder betaalt, ofwel per maand veelal goedkoper uit bent dan nu het geval is. 

Bij de peuteropvang worden twee groepen ouders onderscheiden. 

 1. Ouders die allebei werken of alleenstaande werkende ouders hebben recht op kinderopvangtoeslag. U kunt kinderopvangtoeslag aanvragen via www.toeslagen.nl waardoor u een groot gedeelte van de opvangkosten terug kan krijgen.
 2. Ouders uit kostwinnersgezinnen (gezinnen waarbij één van beide ouders werken) en niet-werkende ouders krijgen de peuteropvang voor een deel gesubsidieerd door de gemeente.

 

8. Wanneer vindt de facturatie vanuit Forte plaats?

De facturatie vindt elke maand plaats:

 • De kosten van 40 schoolweken  worden verspreid over 12 maanden.
 • In december ontvangt u de factuur voor de maand januari
 • Op 27 december incasseert Forte de opvangkosten voor de maand januari 2017.

 

9. Waarom betaal ik nu 12 maanden per jaar en niet meer 10 maanden (exclusief de zomermaanden)?

De nieuwe facturatie gaat nog steeds over 40 weken (net als voorheen), echter vanaf 1 januari 2017 niet meer verspreid over 10 maanden, maar verspreidt over 12 maanden.

10. Hoe kan ik mijn kind aanmelden voor peuteropvang bij Forte Kinderopvang?

U kunt uw kind inschrijven via deze link. 

Groep 1: ouders die allebei werken of alleenstaande werkende ouders.

1. Hoe moet ik betalen en hoe ontvang ik geld terug?

Groep 1, ouders die allebei werken of alleenstaande werkende ouders:

In plaats van een maandbedrag ontvangt u een factuur met het aantal uren opvang die u afneemt.

 • U ontvangt van Forte een factuur met het bruto uurtarief. U betaalt deze factuur.
 • Van de belastingdienst ontvangt u maandelijks een groot gedeelte vooraf terug.
 • Het bedrag dat u terug ontvangt is afhankelijk van uw inkomen.
 • Vraag uw kinderopvangtoeslag(*) zo spoedig mogelijk aan via www.toeslagen.nl
 • Wat heeft u nodig bij deze aanvraag?
  • Het gemiddeld aantal uren per maand bij 2 dagen per week: dit is 23,3 uur.
  • Het LRKP- nummer van uw locatie, deze vindt u op onze website onder www.fortekinderopvang.nl/downloads.

 

 

2. Waar vraag ik kinderopvangtoeslag aan en wat heb ik nodig?

Op www.toeslagen.nl kunt u zien of u recht heeft op kinderopvangtoeslag, kinderopvangtoeslag aanvragen, veranderingen doorgeven en een proefberekening maken.

1. Het gemiddeld aantal uren per maand bij 2 dagen per week: dit is 23,3 uur.

2. Het LRKP- nummer van uw locatie, deze vindt u op onze website onder www.fortekinderopvang.nl/downloads

3. Het bruto uurtarief. Deze vindt u in onze schrijven m.b.t. tariefswijziging 2017

 


4. Vanaf wanneer kan ik kinderopvangtoeslag aanvragen?

De Belastingdienst heeft laten weten dat het aanvragen van of wijzigen van de kinderopvangtoeslag voor 2017 vanaf 1 december 2016 mogelijk is. Normaliter is dit eerder, maar de Belastingdienst geeft aan hierin vertraging te hebben opgelopen. 

5. Mijn kind maakt al gebruik van een kinderdagverblijf en ik ontvang al kinderopvangtoeslag. Kom ik voor de peuteropvang nog wel in aanmerking voor kinderopvangtoeslag?

Dit is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. U ontvangt voor kinderen van 0-4 jaar kinderopvangtoeslag voor een maximum aantal uren van 140% van de minst werkende partner. Dat betekent dat wanneer de minst werkende partner bijvoorbeeld 24 uur werkt, er recht is op 33,6 uur kinderopvangtoeslag per week voor uw kind. Gaat uw kind per week twee dagen van 11 uur naar een kinderdagverblijf en twee dagdelen (7 uur) naar de peuteropvang, dan is dat dus geen probleem.

6. Hoe werkt het als ik een 0-uren contract heb?

In dat geval maakt u een schatting van het aantal uur dat u gemiddeld werkt per week. Hoe minder uur u opgeeft, hoe meer toeslag u krijgt. Dit wordt aan het einde van een jaar verrekend door de belastingdienst. Let er dus goed op dat u niet te laag gaat zitten met het aantal uur, want dan dient u geld terug te betalen

Groep 2: Ouders uit kostwinnersgezinnen (gezinnen waarbij één van beide ouders werken) en niet-werkende ouders
1. Hoe moet ik betalen en hoe ontvang ik geld terug?

In plaats van een maandbedrag, ontvangt u een factuur met het aantal uren opvang die u afneemt.

 • U ontvangt van Forte een factuur met het netto uurtarief. U betaalt deze factuur.
 • Dit is uw eigen ouderbijdrage afhankelijk van uw inkomen.
 • Op deze factuur ziet u de subsidie vanuit de gemeente al verrekend staan. 
VVE plaatsen
1. Wat verandert er voor kinderen die een VVE plaats hebben?

Voor de VVE dagdelen verandert er niets. Deze blijven gesubsidieerd worden door de gemeenten en blijven gratis. Het kan wel zo zijn dat u voor de overige twee (reguliere) dagdelen onder de wet Kinderopvang gaat vallen en daarvoor Kinderopvangtoeslag aan dient te vragen.

Contact

Bel 0251 - 658 058 of stel uw vraag via e-mail.

Naar contact